Skip to main content

GDPR

Prehlásenie k GDPR


1. Aké osobné údaje o Vašej osobe spracúvame?

Zverejňujeme fotografie a/alebo videá, na ktorých sú zachytené Vaše biometrické údaje, resp. tváre alebo celková fyzická identita, prípadne Vaše správanie.

2. Kde zverejňujeme Vaše osobné údaje?

Fotografie a videá, na ktorých sú zachytené Vaše biometrické údaje zverejňujeme na:

3. Za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame?

Fotografie a videá zverejňujeme výhradne na naše osobné marketingové účely (osobnú prezentáciu) v zmysle odseku 47 preambuly Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

4. Aký je právny základ spracúvaných osobných údajov?

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, resp. so zverejňovaním fotografií a videí, na ktorých ste zachytení. Pokiaľ však ide o zverejnenie fotografií alebo videí, ktoré sú umeleckým dielom, tak sa Váš súhlas nevyžaduje, a to podľa § 78 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Fotografie a videá, ktoré nie sú umeleckým dielom sú na oficiálnej internetovej stránke a sieťach prevádzkovateľa zverejnené až do odvolania Vášho súhlasu.

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Vy, ako dotknutá osoba, máte právo svoj súhlas so zverejňovaním fotografií a videí, na ktorých ste zachytení kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle +421 905 606 548 alebo +421 949 218 221, prípadne na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Fotografie a/alebo videá, na ktorých ste zachytení budú následne vymazané.

Rovnako môžete využiť ďalšie Vaše práva podľa:

  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – všeobecné nariadenie o ochrane údajov
  • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva Video-Foto Štúdio M.S. - Iveta Sedláková, so sídlom Slovinec 29, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 40 09 58 27, DIČ: 10 25 34 08 77.